Duszpasterska Rada Parafialna

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ

PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W CHORZOWIE BATORYM                  

30 stycznia 2020 r.

 

     W czwartek, 30 stycznia br., odbyło się spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej naszej parafii.

     Spotkanie rozpoczęto modlitwą do Ducha Świętego.

     Ks. Proboszcz poinformował Radę, że w lutym Sebastian Nowok rozpocznie 3,5 letnie przygotowanie formacyjne do przyjęcia diakonatu stałego. Oficjalne rozpoczęcie formacji nastąpi 23 lutego.

     Następnie ks. Proboszcz krótko podsumował tegoroczne odwiedziny duszpasterskie. Kapłana przyjęło 53,6% mieszkańców. Co do pozostałej części brak informacji o przyczynach nie przyjęcia odwiedzin. Wiele mieszkań to pustostany. 53,6% przyjęć nie jest na pewno ilością zadowalającą, ale przy średniej wynoszącej w dużych parafiach miejskich około 50% nie jest też liczbą małą.

     Podczas odwiedzin duszpasterskich pojawiły się również różne propozycje co do uzupełnienia postumentów figurami Świętych i Błogosławionych w naszej świątyni. Wśród propozycji pojawiały się postacie błogosławionych mocno związanych z Chorzowem: ks. Józefa Czempiela oraz ks. Jana Machy.

     Wstępnie ustalono, że tegoroczne Święto Parafialne będzie miało podobny charakter jak co roku, z rozszerzeniem niedzielnej części artystycznej.

     Następnie ks. Proboszcz przedstawił stan prac związanych z wymianą pieca CO w kościele. Prace są na ukończeniu. Trwa kafelkowanie kotłowni, zainstalowane zostaną specjalne, ognioodporne drzwi p-poż. Dotychczas inwestycja kosztowała ok. 50.000 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji z WFOŚ.

     Kolejnym tematem była sprawa zegara na wieży kościoła. Niestety wykonawca zegara nie wywiązał się z ustaleń umowy jaka została zawarta w zeszłym roku, kontakt z nim jest utrudniony. W związku z czym, po dyskusji członkowie Rady zaproponowali by przegląd i uruchomienie mechanizmu powierzyć innemu wykonawcy.

     Ks. Proboszcz przedstawił plan tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę. Będzie miała inny charakter niż dotychczas. Pielgrzymi przejdą trasą przez Jurę (3 dni). Na zakończenie (z poniedziałku na wtorek) zaplanowane jest czuwanie na Jasnej Górze z okazji 80. lecia naszej parafii.

     Spotkanie zakończono modlitwą w int. Parafii.

     Obecni byli: ks. prob. Krzysztof Tomalik, ks. Mirosław Czeglik, ks. Maciej Kuś, Ryszard Biedacha, Wojciech Biedacha, Wiesława Bręczewska, Henryk Bręczewski, Regina Frelich, Janusz Kotyś, Marek Krawczyk, Krystyna Kwaśniok, Katarzyna Morga, Izabela Nowok, Maryla Płonka, Jan Rzepka, Joachim Rzepka, Magdalena Sławicka, Agnieszka Stawowiak, Bożena Szafarczyk

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Chorzów, Długa 32.