Rodzice chrzestni

Kandydat na chrzestnego

 

musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):

  • ukończył 16 lat
  • jest katolikiem
  • przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
  • prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji.

 W praktyce oznacza to, że rodzic chrzestny jest osobą wierzącą i praktykującą.

Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Chorzów, Długa 32.