Legion Maryi

Legion Maryi opiera się przede wszystkim na głębokiej wierze w Boga i na wierze w miłość, jaką Bóg obdarza swoje dzieci. Bóg pragnie, by nasza praca przynosiła Mu wielką chwałę, dlatego będzie ją oczyszczał czyniąc owocną i trwałą. Podstawą duchowości Legionu Maryi jest potrójna więź legionisty: z Kościołem rozumianym jako mistyczne Ciało Chrystusa; z Maryją, która przeżywana jest w duchu prawdziwego nabożeństwa do NMP św. Ludwika Marii de Montfort oraz z Duchem Świętym. Legion Maryi jest chrystocentryczny, gdyż i pobożność, i apostolstwo koncentrują się na Chrystusie.

 

Słowo Jana Pawła II do Legionu Maryi

„Wasza duchowość jest całkowicie maryjna, nie tylko dlatego, że Legion chlubi się imieniem Maryi, które niesie jako swój rozpostarty sztandar, ale przede wszystkim dlatego, że specyfikę swojej duchowości i apostolatu Legion buduje na żywej więzi z Maryją, na prawdzie o głębokim osobistym udziale Maryi Panny w planie zbawienia. Innymi słowy, pragniecie służyć, w duchu i z troskliwością Maryi każdej ludzkiej osobie, która jest obrazem Chrystusa”.

Jan Paweł II do Legionistów z Włoch, dnia 30 października 1982 r.

Z aktu poświęcenia Legionu Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryjo, Najświętsze Miejsce Wszechmogącego Boga, 
idąc śladami założyciela Legionu Maryi Franka Duffa, 
drogą wskazaną przez św. Ludwika Marię Grigniona de Montfort 
oraz za osobistym przykładem Ojca Świętego Jana Pawła II, 
świadomi Twej wyjątkowej roli w dziele zbawienia, 
pełnej władzy Twojej nad naszymi duszami, niemocy naszej, tak, iż bez Ciebie 
nikt z nas nie może wznieść się do Boga i dla Niego pracować, 
zebrani przed Twoim cudownym wizerunkiem, o Pani Jasnogórska, 
pragniemy Niepokalanemu Twemu Sercu złożyć ten akt poświęcenia Legionu Maryi w Polsce.
Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko, 
i wszystko co posiadam jest Twoje

Maryjo, Ziemio Dziewicza i Niepokalana, 
Tobie Legion Maryi oddaje wszystko co posiada, bez zastrzeżeń, bez reszty. 
Przyjmij, o Ognisko Miłości, modlitwy i inne rodzaje służby legionowej. 
Dysponuj nimi według swoich postanowień. 
Niech w Twoich rękach, Niepokalana, i w mocy Jedynego Boga - Ojca, Syna, Ducha Świętego, bezwarunkowy dar legionowego poświęcenia przemieni się w ukojenie potrzeb wielu serc ludzkich. Niech wszystkie dusze oddychają Tobą, 
o Odpoczynku Trójcy Przenajświętszej, jak ciało oddycha powietrzem. 
Dopomóż każdemu legioniście z osobna i całemu Legionowi Maryi w Polsce 
do wiernego wytrwania w tym poświęceniu na co dzień. 
Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko, 
i wszystko co posiadam jest Twoje

Amen

Jasna Góra, 14 września 2002

Z aktu intronizacji Chrystusa Króla w Legionie Maryi

W imię Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, my członkowie Legionu Maryi, wraz ze swoimi duszpasterzami, gromadzimy się w narodowym sanktuarium u stóp Jasnogórskiej Pani, aby dokonała Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w Legionie Maryi.

Oddajemy Ci, Panie, hołd uwielbienia i wdzięczności za nieskończone miłosierdzie, którym wciąż nas obdarzasz.

(...) Uroczyście obieramy Ciebie, Panie Jezu Chryste, za swojego Króla i pragniemy odnowić swoje przymierze z Tobą przez Intronizację i całkowite poświecenie się Twojemu Najświętszemu Sercu. Chcemy dokonać tego aktu przez Niepokalane Serce Maryi, wiernej Służebnicy Pańskiej, ściśle zjednoczonej z Przenajświętszą Trójcą.

Panie Jezu, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, serdecznie prosimy, bądź Królem Legionu Maryi w Ojczyźnie naszej.

Oddajemy się całkowicie do Twojej dyspozycji, zabierz nasze myśli, uczucia i wolę; i działaj w nas i przez nas - bądź naszym Królem, o Jezu!

Panie Jezu Chryste, udziel nam Ducha Świętego, aby rozpalał serca wszystkich legionistów miłością do Boga i ludzi. Daj nam dar przyjmowania świętej Woli Ojca Niebieskiego, uzdolnij do pracy apostolskiej, napełnij odwagą, pokorą i nieustannym pragnieniem ratowania ludzkich dusz.

Duchu Święty, spraw, niech nie zabraknie nam sił do walki z własnym grzechem, a miłości i mądrości do budowy Królestwa Bożego!

Maryjo, Pośredniczko Łask wszelkich i Oblubienico Ducha Świętego i Ty, Św. Józefie, przeczysty Stróżu Najświętszej Dziewicy, wstawiajcie się za nami u Boga Wszechmogącego.

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie!

Częstochowa, Jasna Góra, 23 września 2000 r.

 

Charyzmat

 

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

Głównym celem Legionu jest uświęcanie jego członków przez: 

  • uczestnictwo w misji ewangelizacji za pomocą apostolatu bezpośredniego, szczególnie wśród osób oddalonych od Kościoła,
  • odwiedzanie chorych, osób przebywających w zakładach opiekuńczych, rodzin w potrzebie,
  • nauczanie katechizmu w parafiach,
  • udzielanie nauk religijnych ludziom młodym,
  • naukę czytania i pisania dla imigrantów,
  • pomoc narkomanom i prostytutkom,
  • celebrację Liturgii Słowa i organizowanie spotkań modlitewnych tam gdzie nie docierają księża.

Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę członkowie zachęceni do oddawania się Maryi według duchowości św. Ludwika de Montforta, uczestniczą w corocznych rekolekcjach zamkniętych oraz zobowiązują się do codziennego odmawiania Kateny Legionu -modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, która jest węzłem zjednoczenia z Nią. Charyzmatem Legionu Maryi jest prowadzenie ewangelizacji misyjnej, nade wszystko wśród mieszkańców swojej parafii. Legioniści, zawsze we dwoje, idą zarówno do niewierzących (misje ad gentes) jak i do ochrzczonych, którzy utracili zmysł wiary i obecności w Kościele (nowa ewangelizacja).

Vexillum Legionu Maryi jest wzorowane na signum – znaku legionu rzymskiego. Na miejscu orła, który wieńczył signum, widzimy Gołębicę – symbol Ducha Świętego. Poniżej, na poprzecznej tabliczce, umieszczony jest napis: Legio Mariae (Legion Maryi). Między tabliczką a drzewcem znajduje się owal z wizerunkiem Maryi Niepokalanie Poczętej (wzięty z awersu Cudownego Medalika). Wizerunek Maryi połączony jest z tabliczką ornamentem z róży i lilii. Drzewce umieszczone jest na globie ziemskim, który spoczywa na czworokątnej płaskiej podstawie. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci. 
Podstawa i kula odwzorowująca glob ziemski wykonane są z onyksu, pozostałe części z metalu. To Vexillum jest stałym i obowiązkowym elementem ołtarzyka legionowego. Ma stać na stole po prawej stronie figurki Niepokalanej.
Podczas uroczystości legionowych (Acies) i procesji używa się modelu procesjonalnego Vexillum, wykonanego na wzór modelu stołowego.

Vexillum jest znakiem rozpoznawczym Legionu Maryi, dlatego jako jego logo powinno być umieszczone na oficjalnym papierze listowym Legionu.

 

Model stołowy Vexillum jest prawnie chroniony i może być wykonywany jedynie za pozwoleniem Concilium.


„To jest piękny i pełen wyrazu znak Legionu Maryi” (papież Pius XI).
„Św. Ludwik Maria de Montfort doskonale rozumiał fakt, że nie wolno oddzielać Najświętszej Dziewicy od Ducha Świętego. Legion Maryi z pełnym przekonaniem przyswoił sobie jego nauczanie w zakresie tego związku jedności, i z tego powodu dąży do zgłębienia doktryny o Duchu Świętym” (R. Laurentin).

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Chorzów, Długa 32.