WITAMY NA STRONIE

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

W CHORZOWIE BATORYM

Liturgia


2019-05-23, Czwartek, Rok C, I
Dz 15, 7-21
Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 10 (R.: por. 3)
Por. J 10, 27
J 15, 9-11
2019-05-24, Piątek, Rok C, I, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
Dz 15, 22-31
Ps 57 (56), 8 i 10. 11-12 (R.: por. 10a)
J 15, 15b
J 15, 12-17
2019-05-25, Sobota, Rok C, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża albo wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy
Dz 16, 1-10
Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 1b)
Kol 3, 1
J 15, 18-21

Wydarzenia

 

42. Pielgrzymka Parafii NSPJ Batory na Jasną Górę


Remonty, remonty, remonty...

 

 

 

 

     Przy każdym domu zawsze jest coś do roboty: malowanie, wymiany instalacji, poprawki budowlane itp. Nie inaczej jest z naszą światynią.

     Aktualnie, od paru tygodni, trwa renowacja oświetlenia w oknach witrażowych. Wymieniane są paski ledowe oraz zasilacze. Okna i elementy metalowe witraży są czyszczone i malowane. Zakładane są również specjalne listwy - kolczatki, zabezpieczające okna przed ptakami.


Mario, Tyś jest naszym majem...

 

 

 

 

     W niedzielę, 19 maja, mielismy przyjemność wysłuchać w naszej świątyni kolejnego koncertu. Tym razem był to koncert Pieśni Maryjnych. To ostatni koncert z cyklu 'Pieśni Postne, Wielkanocne i Maryjne', które zostały zorganizowane przez Śląski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Chorzowsko-Świętochłowicki.
     Tym razem wystąpiły dwa chorzowskie chóry: Chór Lutnia Chorzów oraz nasz parafialny Chór Seraf.


Ześlij o Chryste, Twojego Ducha nam!

      Poniedziałek, 13 maja, był szczególnym dniem dla naszej parafii. W czasie Mszy Świętej o godzinie 18.00, młodzież naszej parafii, po rocznym przygotowaniu przyjęła z rąk ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca sakrament bierzmowania. W sumie 62 osoby.

     Kościół był wypełniony tymi młodymi, ich świadkami, a także rodzinami. Mszę św. współkoncelebrowali JE ks. abp Wiktor Skworc, dziekan dekanatu Chorzów Batory ks. Piotr Machoń oraz ks. Maciej Kuś, który przygotowywał kandydatów do bierzmowania. 

     Arcybiskup w czasie homilii mówił o darze jakim jest Bierzmowanie, o odpowiedzialności, jaką ze sobą niesie. Mówił, że Dary Ducha Świętego, które Ci młodzi otrzymają są niezwykle cenne i trzeba je dobrze wykorzystywać. Ponieważ dar wtedy nabiera wartości, kiedy zostaje wykorzystany. Wspomniał również o odpowiedzialności za Kościół, do której te Dary zobowiązują, a jakim jest dawanie świadectwa innym ludziom.

     Fotorelacja w zakładce GALERIA oraz https://www.facebook.com/nspjbatory/?ref=bookmarks 


Zaproszenie mężczyzn i chłopców do Piekar

page1image15357424

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW
DO SANKTUARIUM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Drodzy Bracia i Siostry!

Śpiewając podczas nabożeństw majowych Litanię loretańską, po każdym wezwaniu jednego zimion Matki Bożej powtarzamy prośbę: módl się za nami. Szczególnym świadectwem naszego przekonania o wstawiennictwie Maryi pielgrzymki do miejsc Jej wielkiego orędownictwa. Serdecznie zapraszam wszystkich diecezjan na pielgrzymi szlak, wiodący do sanktuarium w Piekarach Śląskich, do duchowej stolicy Górnego Śląska. W ostatnią niedzielę maja, zgodnie z tradycją, zapraszam na spotkanie u MatkiSprawiedliwości i Miłości Społecznej mężczyzn i młodzieńców.

Drodzy Bracia! W niedzielę, 26 maja, do modlitwy przed obliczem Matki Bożej Piekarskiejzaproszeni są ojcowie z synami, dziadkowie z wnukami, bo piekarska pielgrzymka trwa przez pokolenia i pokolenia łączy. Zapraszam mężczyzn zrzeszonych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, młodych,którzy przyjęli bierzmowanie i przygotowujących się do przyjęcia daru Ducha Świętego, uczniów i studentów, przedsiębiorców, pracodawców i pracowników wszystkich branż.

Szczegółowy program znajduje się na plakatach, na których określono również tegoroczny celpielgrzymowania: Idziemy do Matki Bożej Piekarskiej „po moc Bożego Ducha”, który prowadzi i umacnia nas w codzienności. Po śpiewie Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i modlitwie różańcowej o godz. 9:30 z bazyliki wyruszy procesja z obrazem Piekarskiej Pani na Kalwarię, gdzie po powitaniu MatkiBożej w piekarskim wizerunku zostanie wygłoszone tradycyjne słowo pasterskie, związane z aktualnymi sprawami religijno-społecznymi. Mszy św. będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce. Homilię wygłosi Metropolita Krakowski, abp Marek Jędraszewski, co nawiązuje do tradycji udziału arcybiskupówkrakowskich w piekarskiej pielgrzymce i podejmowaniu przez nich głoszenia słowa Bożego. Przewidziana jest również godzina ewangelizacji oraz nabożeństwo majowe.

Drodzy Młodzieńcy i Mężczyźni! Słowa z Dziejów Apostolskich, ukazujące rodzący się Kościół,który trwał „jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego” (Dz 1,14), wskazują na ścisłą więź Maryi z Kościołem. Chcemy tę więź po raz kolejny zamanifestować napiekarskim wzgórzu. Liczę na inicjatywy rad duszpasterskich i obecność licznej reprezentacji każdej parafialnej wspólnoty. Przybywajcie, drodzy Bracia, po moc Bożego Ducha”, potrzebną każdemu z nas w podejmowaniu i wypełnianiu codziennych obowiązków rodzinnych, zawodowych i stanowych.

Bracia i Siostry! Z radością pragnę poinformować, że Penitencjaria Apostolska przyznała odpust zupełny dla wiernych, którzy wezmą udział w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców, przy spełnieniuzwykłych warunków odpustu, do których należą: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św. imodlitwa w intencjach papieskich. Osłabieni wiekiem i chorzy mogą również uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, gdy będą łączyć się duchowo ze zgromadzonymi na piekarskim wzgórzu, ofiarowując modlitwy, cierpienia i trudy własnego życia miłosierdziu Bożemu. Duchową łączność z pielgrzymką ułatwi transmisja w Telewizji Polonia, TVP Katowice, Radiu Katowice, Radiu eM i Radiu Piekary.

Na pielgrzymowanie do stóp Matki Bożej Piekarskiej z serca Wam błogosławię: w imię Ojcai Syna, i Ducha Świętego.

page1image15428992

 

Wiktor SkworcARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI


I Festiwal Sakralny im. ks. Andrzeja Cubera

     W niedzielne popołudnie, 28 kwietnia, licznie zgromadzeni słuchacze mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu Kameralistów Orkiestry  im. Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg oraz solistów: Urszuli Stefiszyn (mezzosopran) oraz Sylwestra Targosz-Szalonka (tenor). Koncert rozpoczął nasz parafialny chór Seraf pieśnią Santa Maria - ulubionym utworem ks. Andrzeja. 

     Fotorelacja z wydarzenia w zakładce GALERIA oraz na FB https://www.facebook.com/nspjbatory/


Modlitwy dla Maturzystów

Modlitwa Piusa XII do Ducha Świętego:

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich.

 

Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię.

 

Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

***

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Tomasza z Akwinu o dar mądrości:

Stwórco niewypowiedziany! Ty czynisz zrozumiałym język niemowląt - ukształtuj i mój język i wlej w moje usta łaskę swego błogosławieństwa.

Daj mi jasność rozumienia, zdolność  zapamiętywania, łatwość uczenia się,dokładność wyjaśniania i omawiania.

Gdy rozpoczynam - pouczaj mnie, gdy rozwijam i wyjaśniam - kieruj mną, gdy dokończę - dopełnij łaską zrozumienia.

Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem, dawaj mi smak Bóstwa i dobrego człowieczeństwa.

***

 

Modlitwa św. Rity (dla studentów i maturzystów):

 

O Boże wieczny i wspaniały, Ty obdarzyłeś stworzenie harmonią i wszelkimi łaskami. Ty jesteś źródłem światła i nadziei, Ty napełniłeś nasz rozum jasnością wiary. Bądź łaskaw napełnić mój umysł światłem Twojej mądrości, tak abym umiał rozproszyć wątpliwości i grzech. Ty, który czynisz elokwentnym język młodzieńców, poucz i mój język, i obdarz moje usta Twym błogosławieństwem. Daj mi przenikliwość rozumienia, umiejętność uczenia się, łatwość tłumaczenia.

 

Niepokalana Dziewico Maryjo, Stolico Mądrości, bądź moją pośredniczką. Wstawiaj się za mną również i ty, św. Rito z Cascia, abym, będąc prowadzony światłem wiary, mógł zmierzać ku temu źródłu mądrości, jakim jest bojaźń Boża i w ten sposób dojść do doskonałości chrześcijańskiej. Amen.


Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicw sobotę 8 czerwca. W planie zwiedzanie Sanktuarium Kalwaryjskiego, Msza św., nawiedzenie wadowickiej Bazyliki oraz Muzeum - Domu Jana Pawła II. Więcej informacji na plakacie. Całkowity koszt z przejazdem i muzeum to 60 zł - zapisy w zakrystii lub kancelarii.


Wakacje na Mazurach dla dzieci i dorosłych


Nocne czuwanie z o. Pio w Łagiewnikach

Zapraszamy na nocne czuwanie modlitewne z o. Pio w Łagiewnikachz 15 na 16 czerwca. Wyjazd w sobotę o godz. 16.00. powrót ok. 5 rano. Zapisy do 16 maja pod numerem telefonu 798014373. Dzwonić po 15.00.


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Chorzów, Długa 32.