WITAMY NA STRONIE

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

W CHORZOWIE BATORYM

 

Transmisja Mszy świętych on-line z naszego kościoła

 https://www.youtube.com/channel/UCLFqa-ExQo4rPy3DN04oaXg

(godziny transmisji zgodnie z wykazem intencji mszalnych w zakladce Aktualności)

Liturgia


2020-12-06, Niedziela, Rok B, I, Druga Niedziela Adwentu
Iz 40, 1-5. 9-11
Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8)
2 P 3, 8-14
Łk 3, 4c. 6
Mk 1, 1-8
2020-12-07, Poniedziałek, Rok B, I, Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
Iz 35, 1-10
Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. Iz 35, 4d)
Aklamacja
Łk 5, 17-26
2020-12-08, Wtorek, Rok B, I, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Łk 1, 26-38
Rdz 3, 9-15
Ps 98, 1-4
Rz 15, 4-9
Łk 1, 28
Łk 1, 26-38

Wydarzenia

 

Święty Tarsycjuszu miej ich w swojej pieczy!

 

     Wspomnienie św. Tarsycjusza - Patrona Służby Ołtarza - to od wielu lat dzień Ich święta. W tym dniu, przyjmowani są nowi kandydaci do posługi ministranckiej, a ci, którzy staż ministrancki odbyli otrzymują z rąk kapłana ministranckie pelerynki na znak, że stają się pełnoprawnymi ministrantami oraz składają swoje przyrzeczenie. Nie inaczej było w tym roku.

     Do grona kandydatów na ministranta dołączyli Patryk i Kamil (foto po lewej), zaś pelerynki x. Maciek założył Oliwierowi, Wojtkowi, Bartkowi, Tomkowi i Józkowi.

     Na zakończnie cała Służba Ołtarza odnowiła swoje przyrzeczenia.

 


Apel ludzi nauki o prawdę i szacunek wobec Jana Pawła II

 Sample     Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie. Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym – czytamy w liście otwartym prawie tysiąca ludzi nauki. Jest to apel osób świeckich, profesorów różnych uczelni, o prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II. 
     Pełna treść listu:  https://ekai.pl/apel-ludzi-nauki-o-prawde-i-szacunek-w-pamieci-o-janie-pawle


Na obecny czas epidemii - limit i dyspensa

 

 

 

 

     W naszym kościele do końca listopada 2020 r. może uczestniczyć we Mszy świętej i innych nabożeństwach jednocześnie 40 osób. Pamiętajmy o maseczkach zakrywających usta i nos.  Dbajmy o siebie - życzliwość, modlitwa, nadzieja.

     Jest udzielona dyspensa od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii do końca listopada.

 


Komunia na rękę nie jest profanacją!

     Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust, to jednak „nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne”.

 

     W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

     Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

     Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

     Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

     Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 3 października 2020 r.


Inna forma KOLĘDY


    

ZAMIAST TRADYCYJNEJ KOLĘDY

 

MSZE ŚWIĘTE W INTENCJI MIESZKAŃCÓW NASTĘPUJĄCYCH ULIC:

 

 01.2021 (poniedziałek) 8.00 i 18.00

 Armii Krajowej, Inwalidzka, Gliwicka

 

 01.2021 (wtorek) 8.00 i 18.00

 Długa, Wyspiańskiego

 

 01.2021 (czwartek) 8.00 i 18.00

 Działkowa, Racławicka

 

 01.2021 (piątek) 8.00 i 18.00

 Trzyniecka, Tyniecka

 

 01.2021 (sobota) 8.00 i 18.00

 Zamenhoffa, Wita Stwosza, Chodkiewicza

 

 01.2021 (poniedziałek) 8.00 i 18.00

 Plac waryńskiego, Poczta, Aleja Bojowników, Ratuszowa

 

 01.2021 (wtorek) 8.00 i 18.00

 Limanowskiego, Gnieźnieńska, Wysockiego, Jasińskiego

 

 01.2021 (środa) 8.00 i 18.00

 Leśna, Zawiszy czarnego, Odrzańska, Olzy

 

 01.2021 (czwartek) 8.00 i 18.00

 

ul. Wieniawskiego, Kołłątaja, Piekarska, Chocimska

 

 

 

PODCZAS TYCH MSZY ŚWIĘTYCH POŚWIĘCIMY WODĘ, KRĘDĘ,

KTÓRE BĘDZIE MOŻNA ZABRAĆ ZE SOBĄ DO DOMU I W GRONIE RODZINNYM POMODLIĆ SIĘ,

NAPISAĆ NA DRZWIACH C+M+B 2021

CHRISTUS MENSAM BENEDICAT - CHRYSTUS BŁOGOSŁAWI TEN DOM

 

 


Ministrant znaczy sługa...


Katecheza dla dorosłych

 

 

Okazja do stawiania pytań, rozmowy – aby pogłębiać swoją wiarę

     - 25 września, piątek

     - 23 października, piątek

- 27 listopada, piatek

- 11 grudnia, piątek

         godz. 19.00 – probostwo


U Studni - dla osób w związkach niesakramentalnych


   

 

Spotkania formacyjne

dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

     - 11 września (piątek)

     - 9 października (piątek)

     - 13 listopada (piątek)

     - 18 grudnia (piątek)

         godz. 19.00 – probostwo


Bezpłatna pomoc prawnicza i psychologiczna

bezpłatna pomoc prawnicza i poradnictwo rodzinne

środa: 16.00 - 17.00 kancelaria parafialna

 

bezpłatna pomoc psychologiczna

środa: od 16.00 kancelaria parafialna

wcześniej prosimy o kontakt tel. 504 49 20 49

 

nie jesteś sama, nie jesteś sam


Dla narzeczonych

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

W DEKANACIE CHORZÓW BATORY

 

  • NAUKI PRZEDŚLUBNE – obecność na 4 katechezach jest obowiązkową formą przygotowania do małżeństwa.Udział należy zgłosić wcześniej w wybranej parafii.

 

Parafia Dobrego Pasterza Chorzów Batory ul. Skrajna 2a  – kościół parafialny godz. 19.00

1.03.2021

 2.03.2021

 8.03.2021

9.03.2021

Parafia Św. Antoniego z Padwy ul. Kopernika 1 – dom katechetyczny godz. 19.00

16.03.2021

17.03.2021

23.03.2021

24.03.2021

Parafia Św. Franciszka Chorzów – Klimzowiec ul. Franciszkańska 1  – kaplica Św. Antoniego  godz. 19.00

7.06.2021

8.06.2021

9.06.2021

10.06.2021

Parafia NSPJ Chorzów Batory ul. Długa 32 – salki parafialne godz. 19.00

27.09.2021

28.09.2021

29.09.2021

30.09.2021

 

  • DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

                                                           - nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału

 

Parafia Wniebowzięcia NMP Chorzów Batory ul. Farna 3 – dom katechetyczny godz. 16.30

20.03.2021

26.06.2021

25.09.2021

 

 

ZAPISY: www.narzeczenikatowicka.pl

 

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Chorzów, Długa 32.