Bractwo Żywego Różańca

Bractwo Żywego Różańca powstało w 1826 roku w Lyonie (Francja). Dzisiaj w całym świecie liczy ponad 9 milionów członków. Ma ono na celu ożywienie różańca, zebranie pod jego sztandarem jak najwięcej ludzi. Zadaniem Bractwa jest, aby należało do niego chociażby 15 osób. Na dzień dzisiejszy, po tym, jak Papież Jan Paweł II wprowadził Tajemnice Światła, do tego, aby powstało Bractwo potrzebne jest 20 osób. Tworzą one tak zwaną Różę. Każdy członek Róży jest zobowiązany do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca i rozważania jednej tajemnicy w ciągu miesiąca. Zazwyczaj raz na miesiąc członkowie wymieniają się tajemnicami. Tak wspólnie modli się 20 osób, a więc codziennie odmówiony jest cały różaniec i rozważane są wszystkie tajemnice. Wszystkich członków Róży dotyczy taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Bractwa Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną misyjnych działań Kościoła.  † 

Żywy Różaniec istnieje prawie we wszystkich parafiach naszej diecezji. Ważne jest, aby jak najwięcej ludzi wierzących należało do Żywego Różańca, aby przez codzienną modlitwę różańcową zmieniać siebie i świat na lepsze. Najczęściej w parafiach są zakładane tzw. Róże żeńskie. Zachęcamy również do tego, aby powstawały Róże męskie, młodzieżowe i dziecięce. Papież Pius XII nazwał różaniec "jedynym ratunkiem dla świata".

 

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, osiem razy w ciągu roku, a mianowicie: 

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca 
 • narodzenia Pana Jezusa - 25 grudnia 
 • Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego 
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - 25 marca 
 • Zmartwychwstania Pańskiego 
 • Wniebowzięcia Matki Bożej – 15 sierpnia 
 • W święto Królowej Różańca Świętego – 7 października 
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi - 8 grudnia 

Cele Żywego Różańca: 

 • Umocnienie wiary w duszach wiernych. 
 • Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej. 
 • Obrona przed duchownymi zagrożeniami. 
 • Ożywienie działalności apostolskiej. 

Obowiązki: 

 • Zapisanie w księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca. 
 • Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic. 
 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych. 
 • Szerzenie czci Maryi przykładem i działalnością apostolską. 
 • Odważnie stawanie w obronie wiary i Kościoła. 
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka oraz modlitwa za spokój jego duszy.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Chorzów, Długa 32.