Apostolstwo Dobrej Śmierci

 19.03.2007 r.

 

 

     Stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie i niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie...

     Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko...

 

     Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

     Dla każdej i dla każdego...

     ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę.

     Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.

     Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

Różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej

     Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Wydaje także informacyjny biuletyn „Nadzieja i Życie”, w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także przemiany ich serca, zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei.

     Członkowie oraz zelatorzy ADS mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych. Szczegółowa informacja oraz poszczególne części modlitwy i jej tajemnice zostały przedstawione w dziale > Apostolstwo > Różaniec.

Historia Stowarzyszenia ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej

     Kult ten ma swoje główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: "A Twoją duszę przeniknie miecz" (Łk 2,35). Szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna (por. J 19, 25-27). Należący do Stowarzyszenia zamawiają Msze św. w intencji członków, zarówno żyjących jak i zmarłych, a także angażują się w różne akcje apostolskie na terenie swojej parafii. Obecnie Apostolstwo liczy ponad 400 tys. członków oraz 1100 zelatorów.

     Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci swoją obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele miast Polski. Nowe wspólnoty powstają w Europie i Ameryce. Apostolstwo wydaje biuletyn - kwartalnik dla stowarzyszonych "Nadzieja i Życie" (w rocznym abonamencie).

ABC APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI

(opracował ks. Piotr Żelichowski MSF)

Członkowie Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci starają się w swoim codziennym życiu:

I. Wielbić i kochać Boga ponad wszystko:

 • Każdy dzień rozpoczynać i kończyć modlitwą
 • Zachowywać wiernie jego przykazania
 • Rzetelnie wykonywać swoje obowiązki
 • Z głęboką wiarą uczestniczyć we Mszy św.
 • Korzystać często ze spowiedzi i Komunii św.
 • Rozważać cierpienia Jezusa i Matki Bożej
 • Znosić cierpliwie trudności życia w duchu pokuty
 • Rozważać często rzeczy ostateczne człowieka
 • Dziękować za wszystko Panu Bogu
 • Codziennie wieczorem robić rachunek sumienia

II. Czcić i kochać Matkę Bożą:

 • Często do Niej się zwracać w ciągu dnia
 • Obchodzić uroczyście Jej święta
 • Naśladować Jej cnoty w swoim życiu
 • Szerzyć kult Matki Najświętszej w swoim otoczeniu
 • Nawiedzać w miarę możliwości, Jej sanktuaria
 • Oddać się Jej całkowicie

III. Kochać bliźnich jako dzieci Boże i swoich braci:

 • Troszczyć się o ich zbawienie
 • Przychodzić im z pomocą duchową i materialną
 • Nieść pociechę samotnym, chorym i opuszczonym
 • Modlić się o nawrócenie grzeszników
 • Polecać Bogu w modlitwach dusze w czyśćcu
 • Zamawiać Msze św. o szczęśliwą śmierć, tak za siebie jak i bliźnich
 • Brać udział w akcjach charytatywnych swej parafii
 • Świecić dla wszystkich dobrym przykładem

IV. Polecać Bogu i Matce Najświętszej:

 • Kościół święty i Ojca Świętego
 • Ojczyznę i Kościół w Polsce
 • Duszpasterzy i misjonarzy
 • Rodziny, młodzież i dzieci
 • Ludzi nieszczęśliwych, narkomanów i alkoholików
 • Krucjatę w obronie poczętych dzieci
 • Gdy więc poważnie traktujesz swoją wiarę
 • Gdy według niej układasz swoje życie
 • Gdy o tym świadczysz słowem i życiem każdego dnia
 • Możesz wtedy liczyć na Boże Miłosierdzie
 • Możesz wtedy liczyć na pomoc Matki Bożej
 • Możesz wtedy oczekiwać łaski szczęśliwej śmierci
 • Możesz wtedy z radością oczekiwać Królestwa Bożego

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Chorzów, Długa 32.