Wspólnota Pielgrzymkowa

 

      Gdy ponad czterdzieści lat temu troje Parafian, dziękując Bogu za zdane egzaminy, wyruszało pieszo na Jasną Górę, nikt się nie spodziewał, że właśnie dają początek czemuś, co po kilku latach rozrośnie się w nową wspólnotę – Wspólnotę Pielgrzymkową parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym.


      Należą do niej członkowie wszystkich wspólnot działających w parafii. Najważniejszym wydarzeniem w jej życiu jest coroczna, trzydniowa piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Bierze w niej udział ok. 90-100 osób, zarówno mieszkających na stałe w parafii, jak i wywodzących się z niej, lecz obecnie mieszkających po za nią. To coroczne pielgrzymowanie, obok wymiaru duchowego, jest dla nich także okazją powrotu do swoich korzeni, do miejsca swojego urodzenia.

 

      W ciągu całego roku Wspólnota spotyka się na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Jej członkowie aktywnie włączają się w życie parafii zarówno duchowe: nabożeństwa, czuwania, organizowanie innych pielgrzymek, jak i techniczne: organizacja festynów parafialnych, wykonywanie dekoracji, pomoc w remontach itp.

 

     Aktualne informacje na fb: LINK

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Chorzów, Długa 32.